Search
Close this search box.

Aikaperusteinen veloitus tai kiinteä hinta

Palkkiomme määräytyy kunkin toimeksiannon vaatiman työajan, työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Laskutusperusteena käytetään pääosin tuntiveloitusta, joka on 220 euroa / tunti lisättynä arvonlisäveron (24 %) määrällä (272,80 euroa). Sovellettavasta hinnasta sovitaan päämiehen kanssa toimeksiannon alkaessa.

Tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta toimeksiannon suorittamiseksi.

Maksuton alkukonsultointi

Tarjoamme asiakkaillemme 15 minuutin maksuttoman alkukonsultoinnin, jonka aikana selvitämme,
aloitetaanko asiakkaan kanssa toimeksianto ja mihin mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin asiassa ryhdytään.

Oikeusturvavakuutus ja
oikeusapu valtion varoista

Selvitämme aina, onko asiakkaalla oikeusturvavakuutuksen sisältävä vakuutus. Teemme asiakkaan puolesta
oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön ja varmistamme, että vakuutus kattaa asiasta aiheutuvat kulut.
Oikeusturvaetu sisältyy tavallisesti yksityishenkilön kotivakuutukseen ja kattaa tyypillisesti suuren osan
asiassa syntyneistä oikeudenkäyntikuluista omavastuuta lukuun ottamatta.

Selvitämme yksityishenkilöiden kohdalla myös, onko asiakkaalla oikeus oikeusapuun valtion varoista. Mikäli asiakas on oikeutettu oikeusapuun, määräytyy toimistomme palkkioveloitus oikeusavun perusteista annetun asetuksen mukaisesti.