Search
Close this search box.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Justus Law Oy (3286330-2), jonka aputoiminimi on Costa Juridica

Jassi Saurio
Puh: 044 766 1206
S-posti: jassi.saurio@costajuridica.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Costa Juridica käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja

 • toimeksiantojen ja asiakassuhteen hoitamiseksi,
 • asiakkaan tunnistamiseksi ja tuntemiseksi,
 • mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi,
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä
 • markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelytarkoituksesta riippuen joko

 • asiakkaan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen,
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen tai
 • rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavia tietoja:

 • henkilön perustiedot (nimi, henkilötunnus, syntymäaika, yhteystiedot),
 • titteli tai asema organisaatiossa,
 • henkilön mahdollinen poliittinen vaikutusvalta,
 • vastapuolen tiedot sekä asiamies yhteystietoineen,
 • rekisteröidyn toimittamat tai toimeksiannon hoitoa varten tilattavat asiakirjat ja tiedot,
 • rekisteröidyn antamat lisätiedot toimeksiantoon liittyen,
 • suoritetut toimenpiteet,
 • toimeksiannon nimike ja
 • suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot.

4. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietojen lähteenä on pääasiallisesti asiakas itse tai tämän edustaja. Asiakas voi myös lähettää henkilötietojaan verkkosivuilla olevan yhteydenotolomakkeen kautta tai osallistumalla Costa Juridican järjestämiin tilaisuuksiin. Henkilötietoja voidaan kerätä myös vastapuolilta, vastapuolen avustajalta, julkisista rekistereistä sekä viranomaisilta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, jos se on toimeksiannon hoitamiseksi välttämätöntä ja siitä on sovittu asiakkaamme kanssa. Henkilötietojen luovutus voi perustua myös laissa säädettyyn velvollisuuteen. Henkilötietojen luovutuksissa kyse voi olla esimerkiksi tietojen luovutuksesta asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle, asian vastapuolelle tai vakuutusyhtiölle.

Costa Juridica käyttää tiettyjen toimintojensa toteutuksessa kolmannen osapuolen palveluja, kuten IT- ja kirjanpitopalveluita. Näissä tilanteissa henkilötietojen luovutus palveluntarjoajalle voi olla välttämätöntä palveluidemme asianmukaiseksi järjestämiseksi. Palveluntarjoajiemme kanssa on sovittu tietosuojalainsäädännön mukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

6. Henkilötietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Pääasiallisesti henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU/ETA-alueella.

Siinä tapauksessa, että henkilötietoja käsitellään Costa Juridican sopimuskumppanina olevan palveluntarjoajan toimesta EU/ETA-alueen ulkopuolella ja kyse on maasta, jonka osalta EU-komissio ei ole tehnyt niin sanottua tietosuojan riittävyyspäätöstä, sovitaan palveluntarjoajan kanssa henkilötietojen siirtoon sovellettavasta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesta siirtomekanismista.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, jonka tietoja Costa Juridica käsittelee rekisterinpitäjänä, on käsittelytilanteesta riippuen seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Henkilötietojen käsittely ei sisällä EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua automaattista päätöksentekoa taikka profilointia.

Jos olet ottanut yhteyttä Costa Juridicaan henkilötietojen suojaan liittyen etkä ole tyytyväinen vastaukseemme, on sinulla oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvatun toiminnan toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan tai arkistoidaan tietosuojalainsäädännössä säädetyn mukaisesti.