Search
Close this search box.

Palvelutiedot

Lakipalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Lakitoimisto Costa Juridican yhteystiedot:

Nimi: Justus Law Oy, aputoiminimi Costa Juridica

Osoite: Antinkatu 3 D, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 3286330-2 (arvonlisäverotunniste FI32863302)

Sähköposti: toimisto@costajuridica.fi

Puhelin: 044 766 1206

Kotisivut: www.costajuridica.fi

Lakitoimisto Costa Juridica (Justus Law Oy) on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Lakitoimisto Costa Juridican osakkaat on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään oikeudenkäyntiavustajaluetteloon. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan antamasta palvelusta voi kannella Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle riippumattomalle valvontalautakunnalle, jonka yhteystiedot ovat:

Nimi: Suomen Asianajajaliitto

Osoite: PL 194 (Simonkatu 12 B), 00101 Helsinki

Puhelin: 09 6866 120

Kotisivut: info@asianajajaliitto.fi

Lakitoimisto Costa Juridican tarjoama palvelu on sisällöltään lakipalvelua. Palveluhinnasto on saatavilla yrityksen internetsivuilta.

Lakitoimisto Costa Juridicalla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Nimi: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Osoite: PL 180, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 2647339-1

Puhelin: 09 453 9600

Kotisivut: www.lahitapiola.fi